Euthanasieverklaring, behandelverbod en niet-reanimeer verklaring