Inzage in uw medisch dossier

Vanaf 1 juli 2020 kunt u bij onze huisartsenpraktijk uw eigen medische gegevens online in zien.

U kunt uw uitslagen online, na veilig te zijn ingelogd met uw DigiD, lezen op uw eigen computer. U heeft dan meer informatie om samen met ons te praten over uw gezondheid en om een keuze te maken over uw behandeling.

Rechten van patiënten op inzage dossiers;

De rechten van de patiënt zijn vastgelegd in de wet.

De rechten van de patiënt dragen bij aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Een patiënt kan met de arts een goede vertrouwensrelatie opbouwen, als hij weet dat zijn rechten worden gewaarborgd. Vertrouwen in de hulpverlener en naleving van patiëntenrechten bevorderen de toegankelijkheid van de zorg en therapietrouw.

Het is dan ook belangrijk dat artsen de patiëntenrechten kennen en naleven. Voorbeelden van deze rechten zijn het geven van toestemming voor een behandeling, geheimhouding door de arts en het verlenen van inzage in het dossier.

De rechten van de patiënt liggen verankerd in diverse wetten, zoals de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). De WGBO is van deze wetten veruit de belangrijkste, omdat hierin alle rechten zijn neergelegd die van toepassing zijn op de relatie tussen arts en patiënt.

De Wkkgz is op 1 januari 2016 in werking getreden. Naast belangrijke kwaliteitsbepalingen bevat deze wet diverse bepalingen waardoor het klachtrecht op een andere wijze vorm krijgt.

Bijgevoegd is de richtlijn omgaan met medische gegevens. Hier kunt u de regels na lezen.

Vanaf 25 mei 2018 is er een nieuwe privacywet; de AVG (de algemene verordening gegevens bescherming) in de linkerkolom op deze pagina ziet u bij de downloads het privacyregelement van onze praktijk en een aanvraag formulier voor digitale inzage, afschrift, correctie of vernietiging van uw medische gegevens.