Werkgebied – Bennebroek, Heemstede, Hillegom, Vogelenzang, Zwaanshoek

Huisartsenpraktijk De Kennemerpoort  helpt patiënten in de volgende plaatsen en dorpen:

Als u in ons rayon woont bent u van harte welkom in onze praktijk, dit om een goede bereikbaarheid te kunnen garanderen.


Travel Doctor

Sinds 2012 hebben we in onze praktijk een vestiging van Travel Doctor geopend. Travel Doctor is een franchise onderneming en bestaat uit meer dan 35 verstigingen in heel Nederland Travel Doctor is gespecialiseerd in reizigersadvies en vaccinaties. Zie verder Reizigersadvisering.


Uitwisseling patiëntengegevens

Toestemming voor uitwisseling patiëntengegevens: Alleen met uw toestemming

Per 1 januari 2015 mogen uw huisarts en apotheek uw medische gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u hen daar ieder apart vooraf toestemming voor heeft gegeven. En andere zorgverleners mogen uw gegevens alleen opvragen als dat nodig is voor uw behandeling.


LHV-richtlijn wegblijftarief

LHV-richtlijn voor niet-nagekomen afspraken (wegblijftarief)

Het is voor een huisartspraktijk vervelend als een patiënt niet op een afspraak verschijnt. Het betekent tijdverlies voor de huisarts en op dat moment had iemand anders geholpen kunnen worden. Om het aantal niet-nagekomen afspraken terug te dringen zullen wij vanaf heden een wegblijftarief hanteren.

Gebruik van het wegblijftarief

  • Minimale afzegtermijn voor de afspraak is 2 uur.
  • Indien u niet tijdig de afspraak afzegt kunnen wij een wegblijftarief in rekening brengen.
  • De assistenten zullen informeren waarom u niet verschenen bent. Overmacht en creatieve smoezen worden gehonoreerd. Herhaald wegblijven wordt in rekening gebracht.
  • De Kennemerpoort huisartsen heeft een wegblijftarief vastgesteld van 10 euro per consult.
  • We brengen het wegblijftarief in rekening bij de patiënt zelf en niet bij de zorgverzekeraar. U dient dan ook aan de huisarts te betalen.

NHG keurmerk

De Praktijkaccreditatie is een kwaliteitsmeting en een NHG keurmerk.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft ons het keurmerk verleend en daar zijn we trots op!

Waarom een keurmerk voor huisartsenpraktijken? Hoe zit het met de wachttijden bij uw huisarts? Worden uw  gegevens goed beheerd? En beschikken de medewerkers van de huisartsenpraktijk over genoeg medische kennis? Natuurlijk wilt u weten wat de kwaliteit van uw praktijk is. U wilt toch met een gerust hart naar de dokter gaan?

Het Nederlands Huisartsen Genootschap, de wetenschappelijke vereniging van huisartsen, heeft daarom een keurmerk ontwikkeld. Met dit keurmerk laat een huisartsenpraktijk zien dat zij kwaliteit belangrijk vindt. En dat zij blijvend en systematisch werkt aan verbetering.

Hoe werkt het?
Om voor een keurmerk in aanmerking te komen, moet de praktijk een flink aantal stappen doorlopen. Allereerst wordt de praktijk helemaal doorgelicht. Er worden gegevens verzameld over:
* de organisatie van de praktijk: hoe wordt de werkbelasting ervaren? Zijn er bijvoorbeeld voldoende medewerkers in verhouding tot het aantal patiënten? Zijn er duidelijke werkafspraken? En hoe worden patiëntengegevens verzameld en beheerd?
Onderwerpen op het gebied van infrastructuur, team, informatiestromen, kwaliteit en toetsing, en patiëntenraadpleging worden in deze module beoordeeld.
* medische zorg in de praktijk: Hoe is de zorg geregeld voor chronische ziekten? Is er voldoende aandacht voor het voorkomen of vroeg herkennen van ziekten? Hoe worden geneesmiddelen voorgeschreven? En wijkt de praktijk op deze gebieden af van vergelijkbare praktijken in Nederland?
De module medisch handelen is gericht op drie onderwerpen over “disease management”,
(diabetes mellitus, risicomanagement hart- en vaatziekten, en asthma/COPD), twee preventieonderwerpen (praktijkbeheer en uniform registeren), en praktijkorganisatie.
* de mening van de patiënt: Aan de hand van vragenlijsten wordt de mening van patiënten onderzocht. Wat vinden onze patiënten bijvoorbeeld van de bereikbaarheid, de informatievoorziening en de wachttijden van de praktijk.

Een onafhankelijk adviseur verwerkt deze gegevens in een rapport. De huisartsen maken vervolgens aan de hand van dit rapport een verbeteringsplan voor de praktijk.
Een NHG-accrediteur bezoekt daarna de praktijk om te beoordelen of de gegevens op een juiste wijze zijn verzameld, de plannen aan de gestelde eisen voldoen en of de praktijk met de uitvoering is begonnen. Voldoet de praktijk aan deze voorwaarden, dan wordt het NHG-keurmerk toegewezen. Elk jaar bezoekt de accrediteur de praktijk opnieuw om de beoordelen of de praktijk zich houdt aan de gemaakte afspraken en in hoeverre ontwikkelingen in het verbeteringsplan zijn verwerkt. Het keurmerk wordt telkens verleend voor één jaar.

Uw mening is van belang! Een gekeurde praktijk heeft naar haar patiënten geluisterd. Een belangrijk onderdeel om te komen tot een keurmerk is namelijk het in kaart brengen van het oordeel van patiënten en deze vervolgens te koppelen aan concrete verbeteringsacties. Maar het NHG-keurmerk geeft niet de garantie dat er nooit meer klachten zijn, hoewel de praktijk daar natuurlijk wel naar streeft. Uw mening is en blijft dus belangrijk!

Contact? Een geaccrediteerde huisartsenpraktijk heeft graag zicht op de klachten en ideeën van patiënten. Deze worden gebruikt om de praktijk te kunnen verbeteren. De medewerkers horen dus graag welke ideeën u heeft. Al uw opmerkingen zijn welkom. Of het nu gaat om de manier van werken, vakbekwaamheid of iets totaal anders. De praktijksassistenten nemen uw opmerking(en) graag in ontvangst.