Patiëntenstop

Afgelopen periode hebben we van veel patiënten het vertrouwen gekregen om de huisartsenzorg aan hen te verlenen en zijn wij als praktijk gegroeid. Om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen voor al onze patiënten zijn wij nu genoodzaakt tijdelijk een patiëntenstop in te voeren.

Er worden alleen uitzonderingen gemaakt wanneer er een geboorte of andere uitbreiding binnen een gezin/woonverband is.

Via deze website zullen wij te zijner tijd communiceren wanneer we weer nieuwe patiënten kunnen aannemen. Zoekt u een nieuwe huisarts neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.


Vragen rondom vaccineren met Astra Zeneca

Er worden momenteel veel vragen gesteld over de veiligheid van het Astra Zeneca vaccin. Het ministerie van VWS heeft vrijdagmiddag namelijk besloten dat de inzet van het Astra Zeneca vaccin tijdelijk weer wordt beperkt. Voorlopig mogen alleen mensen van 60 jaar en ouder (geboren in 1960 of daarvoor) het vaccin ontvangen. Dit geldt in ieder geval tot en met woensdag 7 april. Aanleiding hiervoor is een aantal nieuwe meldingen van mensen met ernstige klachten na vaccinatie.

De geplande vaccinaties van onze praktijk kunnen op advies van het RIVM doorgaan. Het gezondheidsrisico voor mensen van 60 jaar en ouder en de uitgenodigde risico groepen door het krijgen van Corona is veel groter dan het risico op deze mogelijk zeldzame bijwerking. 

Woensdag 7 april aanstaande wordt er een nieuwe afweging gemaakt door de rijksoverheid.

We hebben onze patiënten opgeroepen voor een vaccinatie, die zijn geboren in 1956, 1957,1958, 1959 en 1960. Ook patiënten met een medische indicatie geboren in 1961 hebben van ons een oproep gekregen. Tevens hebben patiënten met het syndroom van Down en morbide obesitas (BMI >40) een oproep ontvangen.

Wanneer u vragen heeft over uw Astra Zeneca vaccinatie kunt u meer informatie vinden op coronavaccinatie.nl. Ook kunt u bellen met het landelijk publieksinformatienummer 0800-1351 (tussen 08:00-20:00uur)

We begrijpen dat de afweging om u wel of niet te laten vaccineren lastig is. Er zijn veel tegenstrijdige berichten in de media. Misschien komt u liever in aanmerking voor een vaccinatie met een ander vaccin. Helaas kunnen we u geen ander vaccin aanbieden en weten we ook niet of deze mogelijkheid zich in een later stadium gaat voor doen.

We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

Uw huisartsen


We gaan eindelijk starten met vaccineren

Eindelijk kunnen we bepaalde groepen gaan vaccineren! Patiënten uit bepaalde groepen mogen we gaan vaccineren. Voor meeer informatie klik hier


Patiëntenvragenlijsten huisartsen en praktijk

Geachte heer/mevrouw,

Wilt u meewerken aan onze patiënten enquête? Dit kost u ongeveer tien minuten van uw tijd en is anoniem.

Uw mening telt
Als huisarts en huisartsenpraktijk zijn we er in de eerste plaats voor u. Uw mening over onze zorg is daarom heel belangrijk.
Door de vragenlijsten in te vullen helpt u ons ervoor te zorgen dat de zorg die u en andere patiënten krijgen zo goed en prettig mogelijk is.
U kunt op meerdere punten laten weten hoe u ons werk en de praktijk beoordeelt.
Dit onderzoek maakt deel uit van de certificering van onze praktijk, waarvoor de praktijk getoetst wordt door een onafhankelijke partij (NPA).

Wees vooral eerlijk, want daar helpt u ons het beste mee!

Hieronder ziet u de verschillende vragenlijsten voor de praktijk en onze langer aanwezige huisartsen:

Laura van Wiechen: https://npaweb.nl/Main.action?form=3487&prv=4&fnc=321&link_toegangurl=4a712e92-57a6-4473-8cd7-3c15df6c4c2d

Sabine Verhoeven:https://npaweb.nl/Main.action?form=3487&prv=4&fnc=321&link_toegangurl=57a79f30-82ff-4428-9e42-ed1c267fa2ee

Marianne Princen:https://npaweb.nl/Main.action?form=3487&prv=4&fnc=321&link_toegangurl=38e98598-88a9-48c7-b4bb-def9a8ffffaf

Margreet Schipper: https://npaweb.nl/Main.action?form=3487&prv=4&fnc=321&link_toegangurl=47BE6CA7-8615-47D7-981D-5BB7478B55B6

Praktijk: https://npaweb.nl/Main.action?form=3487&prv=4&fnc=321&link_toegangurl=62db8609-8016-45a0-83f2-395ee3c81bb4

Zo werkt het:

  • Klik op de link
  • Klik op Vragenlijst starten
  • Daarna kunt u beginnen met het invullen van de eerste vragen.
  • Klaar? Klik op Volgende vragen om door te gaan naar de volgende vragen.
  • Doorloop op deze manier de hele vragenlijst en druk als u klaar bent met invullen op Vragenlijst beëindigen.

Medische vragen kunt u niet via dit e-mailadres stellen. Neem daarvoor via de gebruikelijke wijze contact met ons op.


Hartelijk dank voor uw medewerking!


Wanneer word ik gevaccineerd tegen het Covid-19 virus?

Deze veel gehoorde vraag is helaas nog niet gemakkelijk en precies te beantwoorden. We proberen u zo veel mogelijk op de hoogte te houden.


Nieuwe huisartsen

Vanaf 1 januari 2021 is ons team uitgebreid met twee nieuwe huisartsen. Joris van Ballgoij werkt op maandag en woensdag en Elisah Houtzager op dinsdag en vrijdag. Welkom!


Pensionering Freek van Andel

Lieve mensen,

Bij velen van u heb ik het al persoonlijk aangekondigd :  ik ga 1 januari 2021 met pensioen. Zo jong al met pensioen?  Inderdaad, iets eerder dan m’n AOW-leeftijd. Ik heb 32 jaar met veel plezier als huisarts gewerkt in Bennebroek, en veel lief en leed gedeeld. Ontroerende, intensieve en hilarische momenten schieten mij te binnen als ik terugdenk. Ik neem ze allemaal mee in m’n geheugen, een publicatie zit er niet in. Wat ik met u gedeeld heb, en niet gedocumenteerd, verlaat met mij het pand, maar is wel in mijn en uw geheugen gegrift. Of een traditioneel afscheid er in zit hangt af van de ontwikkeling van de Corona-pandemie. De tijd zal het leren, en de ervaringen bij de logistiek van de griepvaccinatiecampagne dit najaar. Velen van u zie ik nog een keer op het spreekuur of thuis, of in de wandelgangen.

Hoe het verder ook verloopt, ik kijk met plezier en dankbaarheid terug op mijn leven als huisarts in Bennebroek. Ik heb genoten van de zelfredzaamheid van mijn patiënten en van de loyaliteit van mijn collega’s en personeel in de loop der jaren. Velen zijn al een andere weg gegaan.

Het begon 1 oktober 1988 samen met Dora Moorlag en Wies Rook aan de Rijksstraatweg. Vanaf 1 oktober 2003, na pensionering van Dora Moorlag, samen met Marianne Princen. Vanaf 29 juni 2001 in samenwerking in HOED de Kennemerpoort aan de Zwarteweg, en vanaf 1 juli 2015 als 1 praktijk, huisartsenpraktijk de Kennemerpoort.  In het najaar komt er meer duidelijkheid en een brief over mijn afscheid.

Het ga u allen heel goed!

Hartelijke groet,

Freek van Andel


Bedankt!

Wij ontvingen spontaan beschermingsmaterialen waarbij we ons zelf en andere hulpverleners kunnen beschermen. Uit verschillende hoeken kwamen maskers, handschoenen en mondkapjes. Zo bracht Sjaak Lammers van BMN Bouwmaterialen maskers en beschermende brillen, kwamen er van Karin pedicure, een andere medische pedicure en een tandarts mondkapjes en handschoenen. Heel hartelijk bedankt daarvoor! Ook bedankt voor het begrip wat u allen heeft voor het verzetten van “reguliere” afspraken en de woorden van steun. We gaan vanmiddag met het hele team genieten van de heerlijke taartBlack Bean Brownie. Blijf allemaal gezond!


Medicatie herhalen

In verband met het corona virus krijgen we veel verzoeken voor vervroegde herhaling van de chronische medicatie. Helaas kunnen we geen gehoor geven aan deze vervroegde herhalingen. De apotheken hebben niet genoeg voorraad en leveringsproblemen. Heeft u nog voor 14 dagen, of minder, medicatie in huis kunt u op de gebruikelijk wijze uw medicatie herhalen. We reken op uw begrip.


E-mail consult en online afspraken maken

Door het corona virus willen we de “reguliere” afspraken zoveel mogelijk beperken om de kans op verdere verspreiding van het virus zo klein mogelijk te maken. Het kan dus zijn dat de huisarts een niet-strikt-noodzakelijk bezoek of een controle van een chronische aandoening uitstelt of vervangt door een telefonisch- of e-mailconsult

Om deze reden voelen we ons ook genoodzaakt om de mogelijkheid van online afspraken tijdelijk te staken. Wel kunt u gebruik maken van (beveiligd) e-mail consult via www.mijngezondheid.net