Euthanasie, behandelverbod, niet reanimeren en orgaandonatie

Regelmatig krijgen wij vragen over euthanasie, het stoppen/nalaten van behandeling in uitzichtloze situaties en vragen rondom reanimatie. Wij staan open voor een gesprek hierover en stellen u in de gelegenheid uw wensen op papier te zetten en met ons te bespreken.

Een voorbeeld van een euthanasieverklaring, een behandelverbod, met toelichting, en een wilsverklaring tot niet-reanimeren zijn als download beschikbaar door op bovenstaande link te drukken. Als u deze verklaring(en) wilt gebruiken kunt u deze in tweevoud uitprinten, invullen en ondertekenen.

Als u al een gesprek hierover hebt gehad met uw huisarts kunt u één exemplaar van de getekende verklaring(en) afgeven bij de assistente. Als dat gesprek nog niet heeft plaatsgevonden maakt u dan een afspraak bij uw huisarts en vraag dan om “dubbele tijd”, om alles rustig te kunnen bespreken.

Meer informatie over euthanasieverklaring en wilsverklaring kunt vinden op thuisarts.nl

Heeft uw nagedacht over weefsel- en/of orgaan donatie na uw dood? Het is belangrijk om uw keuze te bepalen en vast te leggen of u na uw overlijden wilt doneren. Wanneer u niks vastlegt, beslissen uw nabestaanden na uw overlijden. Het registreren van uw keuze geeft duidelijkheid aan uw familie. Uw familie hoeft dan geen besluit te nemen op het emotionele moment vlak na uw overlijden.

Er zijn allerlei argumenten voor en tegen donatie af te wegen. U kunt meer lezen over doneren op de site van de Transplantatiestichting. Mogelijk helpt de informatie op deze site u bij uw keuze.