Euthanasie, behandelverbod, niet reanimeren en orgaandonatie

Misschien denkt u wel eens na over uw levenseinde. In dat laatste deel van uw leven kan uw huisarts u niet meer beter maken. Maar uw huisarts kan nog wel veel voor u doen. Daarvoor moet uw huisarts weten wat u belangrijk vindt, wat u wilt en wat u niet wilt. Wilt u zo lang mogelijk alle behandelingen? Of zijn er behandelingen die u niet meer wilt? Wilt u misschien niet meer naar het ziekenhuis toe voor een opname? Heeft u specifieke wensen voor stervensbegeleiding? Of zijn er omstandigheden waarin u euthanasie overweegt? Bespreek uw vragen, wensen en verwachtingen over het laatste deel van uw leven. Dan kunt u in alle rust bedenken en bespreken wat voor u van waarde en betekenis is. Zo houdt u zelf invloed om keuzes te maken.

Het is zinvol om uw wensen en verwachtingen over de zorg bij uw levenseinde met de huisarts en uw naasten tijdig te bespreken en op te schrijven. Met een schriftelijke wilsverklaring geeft u aan wat u wel of juist niet wilt aan het einde van uw leven. Bijvoorbeeld dat u geen levensverlengende behandelingen wilt en niet gereanimeerd wilt worden bij een hartstilstand. Of dat u euthanasie wenst, of juist niet.

Er zijn drie soorten wilsverklaringen. Ten eerste een wilsverklaring waarin u aangeeft wat u niet wilt, ofwel een behandelverbod. Ten tweede een wilsverklaring waarin u aangeeft dat u mogelijk (in de toekomst) in aanmerking zou willen komen voor euthanasie. Ten derde een verklaring tot niet-reanimeren.

U kunt zelf beslissen welke wilsverklaring(en) voor u van toepassing zijn.

Meer uitleg en een voorbeeld van een euthanasieverklaring, een behandelverbod en een wilsverklaring tot niet-reanimeren zijn als download beschikbaar door hier te klikken. Als u deze verklaring(en) wilt gebruiken kunt u deze in tweevoud uitprinten, invullen en ondertekenen.

Als u al een gesprek hierover hebt gehad met uw huisarts kunt u één exemplaar van de getekende verklaring(en) afgeven bij de assistente. Als dat gesprek nog niet heeft plaatsgevonden maakt u dan een afspraak bij uw huisarts en vraag dan om “dubbele tijd”, om alles rustig te kunnen bespreken.

Meer informatie over euthanasieverklaring en wilsverklaring kunt vinden op thuisarts.nl

Heeft uw nagedacht over weefsel- en/of orgaan donatie na uw dood? Het is belangrijk om uw keuze te bepalen en vast te leggen of u na uw overlijden wilt doneren. Wanneer u niks vastlegt, beslissen uw nabestaanden na uw overlijden. Het registreren van uw keuze geeft duidelijkheid aan uw familie. Uw familie hoeft dan geen besluit te nemen op het emotionele moment vlak na uw overlijden.

Er zijn allerlei argumenten voor en tegen donatie af te wegen. U kunt meer lezen over doneren op de site van de Transplantatiestichting. Mogelijk helpt de informatie op deze site u bij uw keuze.