Reizigersadvisering

Bij een buitenlandse reis of vakantie hoort een goede voorbereiding. Elk gebied heeft zijn eigen risico’s en kent zijn eigen voorzorgsmaatregelen.
Om een maximale bescherming tegen de meest voorkomende ziekten te krijgen, kunt u worden ingeënt. Er zijn ook ziekten waartegen geen inentingen beschikbaar zijn, maar waartegen u zich kunt beschermen door het innemen van andere geneesmiddelen.

Om ziekten te voorkomen is alleen vaccinatie of het innemen van geneesmiddelen vaak niet voldoende. Om uzelf optimaal te beschermen dient u in het buitenland een aantal leefregels in acht te nemen, die er op gericht zijn het besmettingsrisico zo klein mogelijk te houden. Tijdens de vaccinatieafspraak met de huisarts of de gespecialiseerde doktersassistente kunt u over deze leefregels uitvoerig worden geïnformeerd.

De meeste reizigers hebben meer dan één inenting nodig en de meeste inentingen hebben tijd nodig om in te werken. Soms is een herhalingsprik nodig. Het is daarom belangrijk voor u tijdig een afspraak te maken. De vuistregel is: haal inentingen minimaal 6 weken voor vertrek. Vul dus ruim van te voren het formulier in en maak op tijd een afspraak!

Door op de link te drukken kunt de verschillende vaccinaties voor reizen en de bijbehorende prijslijst downloaden.

Houdt u voor dat u op reis gaat er ook rekening mee dat niet alle medicijnen over de grens meegenomen mogen worden. De regels verschillen per medicijn en per land. Kijk voor meer informatie op https://www.hetcak.nl/regelingen/medicijnen-mee-op-reis

De kosten voor reizigersadvisering en vaccinaties dienen per pin betaald te worden. De kosten voor vaccinaties en malariarecepten worden door sommige zorgverzekeraars (deels) vergoed. Zie uw polisvoorwaarden.