Telefoonstoring 7 maart 2022 opgelost

We zijn weer gewoon bereikbaar!


Telefoonstoring 7 maart 2022

Er is een landelijk telefoonstoring bij onze provider. We zijn daardoor momenteel helaas minder goed bereikbaar. Voor dringende spoed bel 06-24527724.

Voor vragen stuur een e-consult bericht via www.mijngezondheid.net of probeer het op een later tijdstip we proberen de storing zo spoedig mogelijk op te lossen.


Geboorte Salomé

Geplaatst op 2 september 2019 om 12:45.

Geboorte Salomé (dochter van Elisah Houtzager) 17 november 2021 is Elisah Houtzager bevallen van een prachtige gezonde dochter Salomé! Moeder en dochter maken het goed. We hopen dat Elisah geniet van haar zwangerschapsverlof en zien haar graag weer terug in onze praktijk in februari 2022.


Wachttijden aan de telefoon

Het is vaak erg druk aan de telefoon en aan de balie. De wachttijd is soms (te) lang. Probeer waar mogelijk om online een afspraak te maken of een vraag te stellen aan uw huisarts, via een bericht (e-consult). Dit doet u heel eenvoudig via www.MijnGezondheid.net of de MedGemak app. Bedankt voor uw medewerking.

Belt u voor een uitslag? Ook deze kunt u online inzien via www.mijngezondheid.net. U kunt hiervoor natuurlijk ook onze assistenten bellen, probeer in de middag te bellen, de wachttijden zijn dan veel minder lang.


Vertrek Joris van Ballegoij

Per half december 2021 gaat Joris een nieuwe werk uitdaging aan als huisarts en gaat hij onze praktijk verlaten. We wensen hem veel werkplezier op zijn nieuwe werkplek.

Thijs van Rheenen, huisarts, gaat ons team versterken vanaf 3 januari 2022 op maandag.


Griepvaccinatie 2021

De uitnodiging voor uw griepvaccinatie heeft u afgelopen weekend ontvangen We krijgen veel vragen over de locatie van de vaccinatie en de gekozen data van vaccinatie. Mocht u ECHT niet kunnen, neem dan contact op, het liefst, via een e-consult via www.mijngezondheid.net om de telefoonlijnen vrij te houden.

De vaccinaties worden op de praktijk gegeven, dus op de Zwarteweg 65 in Bennebroek


Patiëntenstop per 1 oktober 2021

Afgelopen periode hebben we van veel patiënten het vertrouwen gekregen om de huisartsenzorg aan hen te verlenen en zijn wij als praktijk gegroeid. Om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen voor al onze patiënten zijn wij nu genoodzaakt tijdelijk een patiëntenstop in te voeren.

Er worden alleen uitzonderingen gemaakt wanneer er een geboorte of andere uitbreiding binnen een gezin/woonverband is.

Via deze website zullen wij te zijner tijd communiceren wanneer we weer nieuwe patiënten kunnen aannemen. Zoekt u een nieuwe huisarts neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.


Vragen rondom vaccineren met Astra Zeneca

Er worden momenteel veel vragen gesteld over de veiligheid van het Astra Zeneca vaccin. Het ministerie van VWS heeft vrijdagmiddag namelijk besloten dat de inzet van het Astra Zeneca vaccin tijdelijk weer wordt beperkt. Voorlopig mogen alleen mensen van 60 jaar en ouder (geboren in 1960 of daarvoor) het vaccin ontvangen. Dit geldt in ieder geval tot en met woensdag 7 april. Aanleiding hiervoor is een aantal nieuwe meldingen van mensen met ernstige klachten na vaccinatie.

De geplande vaccinaties van onze praktijk kunnen op advies van het RIVM doorgaan. Het gezondheidsrisico voor mensen van 60 jaar en ouder en de uitgenodigde risico groepen door het krijgen van Corona is veel groter dan het risico op deze mogelijk zeldzame bijwerking. 

Woensdag 7 april aanstaande wordt er een nieuwe afweging gemaakt door de rijksoverheid.

We hebben onze patiënten opgeroepen voor een vaccinatie, die zijn geboren in 1956, 1957,1958, 1959 en 1960. Ook patiënten met een medische indicatie geboren in 1961 hebben van ons een oproep gekregen. Tevens hebben patiënten met het syndroom van Down en morbide obesitas (BMI >40) een oproep ontvangen.

Wanneer u vragen heeft over uw Astra Zeneca vaccinatie kunt u meer informatie vinden op coronavaccinatie.nl. Ook kunt u bellen met het landelijk publieksinformatienummer 0800-1351 (tussen 08:00-20:00uur)

We begrijpen dat de afweging om u wel of niet te laten vaccineren lastig is. Er zijn veel tegenstrijdige berichten in de media. Misschien komt u liever in aanmerking voor een vaccinatie met een ander vaccin. Helaas kunnen we u geen ander vaccin aanbieden en weten we ook niet of deze mogelijkheid zich in een later stadium gaat voor doen.

We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

Uw huisartsen


We gaan eindelijk starten met vaccineren

Eindelijk kunnen we bepaalde groepen gaan vaccineren! Patiënten uit bepaalde groepen mogen we gaan vaccineren. Voor meeer informatie klik hier


Patiëntenvragenlijsten huisartsen en praktijk

Geachte heer/mevrouw,

Wilt u meewerken aan onze patiënten enquête? Dit kost u ongeveer tien minuten van uw tijd en is anoniem.

Uw mening telt
Als huisarts en huisartsenpraktijk zijn we er in de eerste plaats voor u. Uw mening over onze zorg is daarom heel belangrijk.
Door de vragenlijsten in te vullen helpt u ons ervoor te zorgen dat de zorg die u en andere patiënten krijgen zo goed en prettig mogelijk is.
U kunt op meerdere punten laten weten hoe u ons werk en de praktijk beoordeelt.
Dit onderzoek maakt deel uit van de certificering van onze praktijk, waarvoor de praktijk getoetst wordt door een onafhankelijke partij (NPA).

Wees vooral eerlijk, want daar helpt u ons het beste mee!

Hieronder ziet u de verschillende vragenlijsten voor de praktijk en onze langer aanwezige huisartsen:

Laura van Wiechen: https://npaweb.nl/Main.action?form=3487&prv=4&fnc=321&link_toegangurl=4a712e92-57a6-4473-8cd7-3c15df6c4c2d

Sabine Verhoeven:https://npaweb.nl/Main.action?form=3487&prv=4&fnc=321&link_toegangurl=57a79f30-82ff-4428-9e42-ed1c267fa2ee

Marianne Princen:https://npaweb.nl/Main.action?form=3487&prv=4&fnc=321&link_toegangurl=38e98598-88a9-48c7-b4bb-def9a8ffffaf

Margreet Schipper: https://npaweb.nl/Main.action?form=3487&prv=4&fnc=321&link_toegangurl=47BE6CA7-8615-47D7-981D-5BB7478B55B6

Praktijk: https://npaweb.nl/Main.action?form=3487&prv=4&fnc=321&link_toegangurl=62db8609-8016-45a0-83f2-395ee3c81bb4

Zo werkt het:

  • Klik op de link
  • Klik op Vragenlijst starten
  • Daarna kunt u beginnen met het invullen van de eerste vragen.
  • Klaar? Klik op Volgende vragen om door te gaan naar de volgende vragen.
  • Doorloop op deze manier de hele vragenlijst en druk als u klaar bent met invullen op Vragenlijst beëindigen.

Medische vragen kunt u niet via dit e-mailadres stellen. Neem daarvoor via de gebruikelijke wijze contact met ons op.


Hartelijk dank voor uw medewerking!