Nieuwe patiënten

Patiëntenstop per 1 oktober 2021

Afgelopen periode hebben we van veel patiënten het vertrouwen gekregen om de huisartsenzorg aan hen te verlenen en zijn wij als praktijk gegroeid. Om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen voor al onze patiënten zijn wij nu genoodzaakt een patiëntenstop in te voeren.

Er worden alleen uitzonderingen gemaakt wanneer er een geboorte of andere uitbreiding binnen een gezin/woonverband is.

Via deze website zullen wij te zijner tijd communiceren wanneer we weer nieuwe patiënten kunnen aannemen.

Update 29-8-2022. Helaas blijft onze praktijk (nog steeds) gesloten. Zoekt u een huisarts, neem contact op met uw zorgverzekeraar.