Delen medische gegevens

Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een, voor u onbekende arts, een andere apotheek of op de spoedpost. Het is dan belangrijk dat die zorgverlener uw actuele medische gegevens kan inzien.  Gebruikt u medicijnen? Heeft u een allergie voor geneesmiddelen? Zijn er belangrijke gebeurtenissen in uw voorgeschiedenis wat de behandeling kan beïnvloeden?

Uw huisarts en apotheek mogen uw medische gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Momenteel is het delen van medische gegevens voor onze patienten alleen binnen Kennemerland geregeld. De spoedpost en uw apotheek kunnen dus, mits uw toestemming geeft of heeft gegeven, uw medische gegevens delen.  Wilt u meer informatie? Stel uw vraag aan een van onze medewerkers of kijk op www.volgjezorg.nl.

Als u toestemming wilt geven voor het delen van uw gegevens kan dit op verschillende manieren.

Deze toestemming kunt u mondeling doorgeven aan een van onze medewerkers.

Of via www.volgjezorg.nl, zoek naar huisartsenpraktijk de Kennemerpoort in Bennebroek.

In de linker kolom op deze pagina ziet u de link staan, waar u eenvoudig op kunt klikken om de registratie in orde te maken.

Delen van medische gegevens tijdens de Corona Crisis

Tijdens de coronacrisis kan het gebeuren dat u buiten onze openingstijden een huisarts nodig heeft. Dan komt u bij de huisartsenpost. Of u wordt naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis gestuurd. De artsen op de huisartsenpost en spoedeisende hulp willen u snel kunnen helpen. Het is daarom belangrijk dat zij kunnen kijken naar de medische gegevens die uw huisarts van u bijhoudt.

Misschien heeft u ons al laten weten dat de huisartsenpost uw medische gegevens mag bekijken. Maar ruim de helft van de Nederlanders heeft daar nog geen keuze over gemaakt. Tijdens de coronacrisis mogen tijdelijk de medische gegevens van deze patiënten ook worden bekeken door de artsen op de huisartsenpost en spoedeisende hulp. Uw gegevens mogen alleen worden bekeken als u contact heeft met de huisartsenpost of spoedeisende hulp. En u daar op dat moment mondeling toestemming voor geeft.

Heeft u eerder aangegeven dat u geen toestemming geeft? Dan verandert er niets. Uw medische gegevens zijn nooit te bekijken, ook niet tijdens de coronacrisis.