Klachtenformulier

Een klacht?
Wanneer u niet tevreden bent, stellen we het op prijs als u dit met de betrokken medewerker bespreekt. Wanneer we op de hoogte zijn van uw onvrede, kunnen wij proberen het samen met u op te lossen.
Is dit lastig voor u dan kunt u ons klachten formulier online invullen of downloaden (klachtenform KN naar voorbeeld NHG) en de papieren versie inleveren bij onze praktijk. In het laatste geval neemt de betrokken hulpverlener zo spoedig mogelijk contact met u op.
Komt u er samen niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een van onze klachtenfunctionarissen, huisarts Marianne Princen en Sabine Verhoeven. Zij zoeken samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem.
Zoekt u onafhankelijke klachtondersteuning, neem dan contact op met de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven, T: 088- 0229100 (maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur en vrijdag tussen 09.00 en 13.00 uur)
info@skge.nl. Meer informatie kunt u vinden www.skge.nl.
Wilt u hulp bij het indienen van uw klacht? Bel dan met het Informatie en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) in uw regio, telefoon: 0900 – 2437070

Hieronder kunt u een klachtenformulier online invullen.
Vult u a.u.b. alle velden zo goed als mogelijk in. De met een * aangegeven velden zijn verplicht.

    Uw gegevens [degene die de klacht indient]

    Gegevens van de patiënt [dit kan iemand anders zijn dan de indiener]

    ManVrouw

    Aard van de klacht