Klachtenformulier

Een klacht?
Wanneer u niet tevreden bent, stellen we het op prijs als u dit met de betrokken medewerker bespreekt. Wanneer we op de hoogte zijn van uw onvrede, kunnen wij proberen het samen met u op te lossen.
Is dit lastig voor u dan kunt u ons klachtenformulier online invullen of downloaden en de papieren versie inleveren bij onze praktijk. In het laatste geval neemt de betrokken hulpverlener zo spoedig mogelijk contact met u op.
Komt u er samen niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een van onze klachtenfunctionarissen, huisartsen Marianne Princen en/of Sabine Verhoeven. Zij zoeken samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem.
Zoekt u onafhankelijke klachtondersteuning, neem dan contact op met de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven, T: 088- 0229100 (maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur en vrijdag tussen 09.00 en 13.00 uur)
info@skge.nl. Meer informatie kunt u vinden www.skge.nl.
Wilt u hulp bij het indienen van uw klacht? Bel dan met het Informatie en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) in uw regio, telefoon: 0900 – 2437070

Hieronder kunt u een klachtenformulier online invullen.
Vult u a.u.b. alle velden zo goed als mogelijk in. De met een * aangegeven velden zijn verplicht.

    Uw gegevens [degene die de klacht indient]

    Gegevens van de patiënt [dit kan iemand anders zijn dan de indiener]

    ManVrouw

    Aard van de klacht