Veelgestelde vragen

  • Wist u dat u ook online een afspraak kunt maken? Zie www.mijngezondheid.net
  • Wist u dat u ook online uw dossier en lab uitslagen kan inzien?  Voor meer informatie klik hier. Of ga direct naar www.mijngezondheid.net.
  • Wist u dat u via www.mijngezondheid.net een consult via e-mail kunt sturen?
  • Wist u dat u beter aan het einde vn de dag kan bellen voor een uitslag? De telefoonlijnen zijn dan meestal veel rustiger. Ook kunt u online uw uitslagen inzien.
  • Wist u dat er een groot parkeerterrein is bij de Leidsevaart t.o. de Centenbrug? Als u richting spoor rijdt en dan rechts aanhoudt dan kunt u daar de auto parkeren.
  • Wist u dat u ook voor bloedprikken (lab en trombosedienst) tegenwoordig (online of telefonisch) een afspraak moet maken? Telefoonnummer 088 – 0037 705 voor een online afspraak klik hier.
  • Wist u dat u zelf de lettergrootte op de website kunt vergroten of verkleinen. Dit kunt u doen door te klikken op de A+ of A- rechts boven op de webpagina.
  • Wist u dat onze website is verbeterd naar aanleiding van de gehouden enquête.